Un avocat este un reprezentant al clienților sau un terț neutru, un funcționar al sistemului juridic și un cetățean public care are o responsabilitate specială pentru calitatea justiției.

Un avocat poate îndeplini diverse funcții. În calitate de consilier, un avocat oferă clientului o înțelegere în cunoștință de cauză a drepturilor și obligațiilor legale ale clientului și explică implicațiile practice ale acestuia. În calitate de avocat, un avocat afirmă zelos poziția clientului în conformitate cu regulile sistemului adversar. În calitate de negociator, un avocat caută un rezultat avantajos pentru client, dar în concordanță cu cerințele de a trata sincer cu alții. Ca intermediar între clienți, un avocat încearcă să-și reconcilieze interesele divergente în calitate de consilier și, într-o măsură limitată, ca purtător de cuvânt al fiecărui client. Ca neutră terță parte, un avocat nu reprezintă nici o parte, ci ajută părțile să ajungă la propria soluție. În calitate de evaluator, un avocat examinează afacerile juridice ale unui client și raportează despre acesta clientului sau altora.

În toate funcțiile profesionale, un avocat ar trebui să fie competent, prompt și diligent. Un avocat ar trebui să mențină comunicarea cu un client cu privire la reprezentare. Un avocat ar trebui să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la reprezentarea unui client, cu excepția cazului în care divulgarea este solicitată sau permisă de Regulile de conduită profesională sau de alte legi.

Conduita unui avocat trebuie să respecte cerințele legii, atât în ​​ceea ce privește serviciul profesional adresat clienților, cât și în afacerile și afacerile personale ale avocatului. Un avocat ar trebui să utilizeze procedurile legii doar în scopuri legitime și să nu hărțuiască sau să intimideze pe alții. Un avocat ar trebui să demonstreze respectul pentru sistemul juridic și pentru cei care îl deservesc, inclusiv judecătorii, alți avocați și funcționarii publici. Deși este obligația unui avocat, atunci când este necesar, de a contesta corectitudinea acțiunii oficiale, este de asemenea obligația avocatului de a susține procesul legal.

Ca cetățean public, un avocat ar trebui să caute îmbunătățirea legii, administrarea justiției și calitatea serviciilor oferite de profesia de avocat. Ca membru al unei profesii învățate, un avocat ar trebui să cultive cunoașterea legii dincolo de utilizarea ei pentru clienți, să folosească acele cunoștințe în reforma legii și să lucreze pentru consolidarea educației juridice. Avocatul trebuie să țină seama de deficiențele în administrarea justiției și de faptul că săracii și, uneori, persoanele modeste financiar nu își pot permite asistența juridică adecvată și, prin urmare, ar trebui să acorde timp profesional și influență civică în numele lor.

Multe dintre responsabilitățile profesionale ale unui avocat sunt prevăzute în Regulile de conduită profesională, precum și în dreptul material și procedural. Cu toate acestea, un avocat este, de asemenea, ghidat de conștiința personală și de aprobarea colegilor profesioniști. Un avocat ar trebui să se străduiască să obțină cel mai înalt nivel de calificare, să îmbunătățească legea și profesia de avocat și să exemplifice idealurile profesiei de avocat în serviciul public.

Responsabilitățile unui avocat ca reprezentant al clienților, un ofițer al sistemului juridic și un cetățean public sunt de obicei armonioase.  De asemenea, un avocat poate fi sigur că păstrarea confidențialității clienților servește în mod obișnuit interesului public, deoarece oamenii sunt mai susceptibili să solicite consultanță juridică și, prin urmare, să își respecte obligațiile legale atunci când știu că comunicările lor vor fi private. Cu toate acestea, în practica de drept, se întâlnesc responsabilități conflictuale. Practic, toate problemele etice dificile decurg din conflictul dintre responsabilitățile unui avocat față de clienți, sistemul juridic și interesul propriu al avocatului de a rămâne o persoană dreaptă, în timp ce câștigă o viață satisfăcătoare. Regulile de conduită profesională prescriu termeni pentru soluționarea unor astfel de conflicte. În cadrul acestor reguli, pot apărea multe probleme dificile de discreție profesională. Asemenea probleme trebuie soluționate prin exercitarea unei judecăți profesionale și morale sensibile, ghidate de principiile de bază care stau la baza regulilor.

Profesia juridică este în mare măsură autonomie. Deși și alte profesii au primit puteri de autoguvernare, profesia de avocat este unică în acest sens din cauza relației strânse dintre profesie și a proceselor de guvernare și de aplicare a legii. Această legătură se manifestă prin faptul că autoritatea supremă asupra profesiei de avocat este în mare parte în instanță.

Avocații joacă un rol vital în păstrarea societății. Îndeplinirea acestui rol necesită o înțelegere de către avocați a relației lor cu sistemul nostru juridic. Regulile de conduită profesională, atunci când sunt aplicate în mod corespunzător, servesc la definirea acestei relații.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here