solar

Solarul: un bronz artificial, cu riscuri si avantaje